เลือกการ์ด

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
"คลิกปุ่มเลื่อน ซ้าย - ขวา" เพื่อเลือกการ์ดที่ต้องการ